My Goals

Small Goals in April 2019

Không ngủ muộn hơn 12h tối mỗi ngày. Dậy sớm lúc 6h mỗi ngày. Đọc xong sách Rework và rút ra nguyên tắc để áp dụng trong công việc hàng ngày. Chạy bộ 3km vào 3 buổi/tuần - Hít đất 30 cái mỗi ngày. Hỗ trợ vợ bán hàng 1 đơn/ ngày. Blog 1 tuần/ bài. Mục tiêu cũ: https://tungtop.com/post/tong-ket-small-goal-t3/ https://tungtop.com/post/small-goals-in-march-2019/

Tổng Kết Small Goals Tháng 3

Tổng kết của https://tungtop.com/post/small-goals-in-march-2019/ Ngủ sớm hơn vào lúc 10h30 tối hàng ngày. T vẫn chưa làm được, vẫn ngủ lúc 12h giờ dù có cố. Đây thật sự là một việc khó vì những việc khác gây ảnh hưởng. Hoặc nếu có thì cũng trằn trọc và 12h mới ngủ được. Với lại gần đây thì vợ chồng mình đang bắt đầu setup 1 cửa hàng online cho nên phải dành thời gian cho nó.

Small Goals in March 2019

Ngủ sớm hơn vào lúc 10h30 tối hàng ngày. Đọc xong sách Rework Đi bơi vào cuối tuần. Đi bộ mỗi ngày 8000 bước (chỉ tiêu cũ là 5000 bước).  Trên đây là những mục tiêu nhỏ trong tháng 3 của TungTop, chủ yếu là về sức khoẻ. Vì có sức khoẻ là có tất cả :) Nếu bạn đọc được bài này, hãy lập ra mục tiêu nhỏ của riêng bạn và cố gắng thực hiện nó nhé.