108 lời nguyện khi lạy Phật

1. Con nguyện tôn kính, tôn trọng muôn loài. 2. Con nguyện giữ tâm khiêm hạ và chế ngự những tật xấu. 3. Con nguyện buông bỏ tâm ích kỷ, không đặt lợi ích của mình lên trên. 4. Con nguyện phát tâm bình đẳng và tôn trọng, không phân biệt “ta” và “người”. 5. Con nguyện từ bỏ tâm tham lam quá độ. 6. Con nguyện dùng lòng nhẫn nại mà nhìn lại tâm nóng nảy, sân giận của mình. 7. Con nguyện đem cả thân và tâm soi lại chính mình. 8. Con nguyện tìm về tự thân…