Small Goals in April 2019

  • Không ngủ muộn hơn 12h tối mỗi ngày.
  • Dậy sớm lúc 6h mỗi ngày.
  • Đọc xong sách Rework và rút ra nguyên tắc để áp dụng trong công việc hàng ngày.
  • Chạy bộ 3km vào 3 buổi/tuần - Hít đất 30 cái mỗi ngày.
  • Hỗ trợ vợ bán hàng 1 đơn/ ngày.
  • Blog 1 tuần/ bài.

Mục tiêu cũ:

 
comments powered by Disqus