Đàn ông-nếu đã 20, nếu chưa 25

Tác giả: Lý Khai Phục từng là Phó tổng giám đốc Microsoft toàn cầu trong thập kỷ 90, rồi đảm nhận Phó tổng giám đốc Google châu Á năm 2005. Ông sinh năm 1961 tại Đài Bắc, thường gây sóng gió bởi những phát ngôn sáng suốt nhưng ngôn từ trần trụi khó nghe. Nếu […]

Không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Cố gắng tránh thất bại và nếu có gặp thất bại chúng ta phải đủ can đảm nhìn nhận, tìm lấy ở đó những kinh nghiệm để tạo lấy thành công trong tương lai, “Thất bại là mẹ thành công”, chúng ta thường được nghe như vậy! Nhưng như thế chưa đủ, cố tránh thất […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top