Cân bằng cuộc sống bằng cách nào?

“Cuộc sống” bây giờ rất lạ. Hồi xưa còn có ngày và đêm, còn có làm việc 8 tiếng ở cơ quan , sở làm, còn lại là thì giờ “của mình” để “tùy nghi”. Xưa hơn nữa – thời con trâu đi trước cái cày theo sau- thì người “trai cày” dậy sớm, ăn no rồi vác cày dẫn trâu ra ruộng, […]

App hay ứng dụng kỹ thuật Pomodoro để quản lý thời gian – Forest

“Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?” Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc […]

Danh ngôn buồn về cuộc sống

Những lúc buồn khi bạn cảm thấy rối bời, tuyệt vọng và không có lối thoát. Hãy cùng suy ngẫm những danh ngôn buồn về cuộc sống để lấy lại niềm tin, ánh sáng của cuộc sống. Khi những thứ ta tin tưởng và quen thuộc bị biến đi chốc lát, những thứ tưởng chừng […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top